REDESIGNING PSYCHIATRY

Redesigning Psychiatry is een beweging waarin ontwerpers, filosofen, domein experts en ervaringsdeskundigen samen met een aantal innovatieve organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg ontwikkelen.

 

De afgelopen drie jaar heeft Redesigning Psychiatry gewerkt aan de onderliggende fundamenten van dit toekomstbeeld. Redesigning Psychiatry wil een netwerk creëren dat de problemen van mensen vanuit een integrale wijze benadert, met de focus op interactie, ondersteuning om zelf met je problemen om te gaan en investeren in het toekomstig welzijn van een nieuwe generatie. Dit vraagt om nieuwe vormen van ondersteuning, nieuwe omgevingen, nieuwe technologie, nieuwe interventies en nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren.

 

Om dit te bewerkstelligen wil Redesigning Psychiatry evolueren van een consortium naar een innovatienetwerk met lange termijn doelstellingen en dat op korte termijn flexibiliteit en diversiteit toelaat.

 

‘We are Social Rebels’ vervult een verbindende rol in het kernteam en het consortium van Redesigning Psychiatry. We zijn op zoek naar onconventionele samenwerkingen en werken een model uit om korte termijn projecten te implementeren in de praktijk.

 

Wilt u meer lezen over dit initiatief? In de eerste publicatie wordt de visie van Redesigning Psychiatry op psychisch welzijn in de wereld van 2030 beschreven. In de tweede publicatie is deze visie uitgewerkt en verder onderbouwd.

 

Wil je deelnemen aan het consortium of wil je meer informatie, mail dan naar contact@redesigningpsychiatry.org.

Onze partners

MISSIE

PROJECTEN

WIE ZIJN WIJ

CONTACT