SOCIALE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

Bij De Sociale Investeringsmaatschappij (SIM) draait alles om de doelen, dromen en wensen van jongeren. Met SIM hebben we een geheel nieuwe aanpak geïntroduceerd voor jongeren die nu buiten het regeltjes-systeem van de overheid vallen. Samen met een coach creëren zij hun eigen toekomst. Een toekomst waar we als samenleving met elkaar in investeren!

 

Samen met de coach maakt de jongere zijn eigen ‘Plan de Champagne’, waarin zijn droom wordt vertaald in concrete doelen, stappen en acties. Vervolgens pitcht de jongere zijn toekomstplan aan ons netwerk van maatschappelijk investeerders. Zij maken het plan concreet door erin te investeren: een woonruimte, opleiding, baan of ander maatwerk. Na de pitch geven de jongeren gezamenlijk met hun investeerders uitvoering aan het plan.

 

In ruim twee jaar tijd hebben we al een hoop bereikt! Voor inmiddels 32 deelnemers hebben we in verschillende pilotfasen het verschil gemaakt. Voor de één betekent dat een volledig onafhankelijk bestaan, met een zeer positieve businesscase, voor de ander een stabiel bestaan met een lagere kans op terugval. Veel verschillende partijen hebben ondersteund in het realiseren van dit succes, als mede-initiatiefnemer en/of als maatschappelijk investeerder.

 

Jongeren weten vaak zelf heel goed wat ze willen, maar niet altijd hoe ze daar kunnen komen. Daarnaast is het belachelijk dat voor 34.000 euro (de gemiddelde maatschappelijke kosten voor deze doelgroep) wij niet in staat zijn om het leven van die jongeren weer op de rit te krijgen. Vanuit deze twee gedachten is SIM ontstaan. Voor elke jongere maken we een persoonlijke businesscase. Zo’n micro-MKBA laat zien wat de jongere de maatschappij tot nu toe heeft gekost, wat het SIM-scenario oplevert en wat er gebeurt als we niets doen.

 

Met onze nieuwe aanpak bereiken we doelen op verschillende niveaus:

1. De inhoud van de coaching draagt bij een duurzame toekomst voor de jongeren.

2. We maken het mogelijk voor de maatschappij om te investeren in de jongeren.

3. Een regelvrije ruimte zorgt voor een nieuw sociaal investeringssysteem.

4. De gemiddelde businesscase per jongere bespaart de gemeente geld en levert extra participatie op.

 

Ben je benieuwd wat SIM kan betekenen voor jouw organisatie of wil je je aansluiten als maatschappelijk investeerder, mail dan naar info@socialeinvesteringsmaatschappij.com.

 

 

“Dat het mijn eigen plan is, geeft me kracht om al drie jaar lang door te bikkelen” - deelnemer SIM

Onze partners

MISSIE

PROJECTEN

WIE ZIJN WIJ

CONTACT