De BuurtWoongroep

Een samenleving waar verschillende generaties samenleven 

Nederland vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe en het tekort aan personeel groeit. Een vernieuwende blik op de ouderenzorg is dus nodig. Veel ouderen willen nog van betekenis zijn en in hun eigen, vertrouwde wijk blijven wonen. Daarom ontwikkelde We are Social Rebels samen met ActiZ een nieuwe samenleefvorm: de BuurtWoongroep. Deze woonvorm stimuleert de sociale verbondenheid tussen ouderen en andere generaties, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in hun eigen buurt.

De BuurtWoongroep is een flexibele woongroep verspreid door de buurt. De woongroep bestaat uit mensen van verschillende generaties die een sociaal netwerk vormen, naar elkaar omkijken en samen dingen ondernemen.

Wat hen bindt? BuurtWoongroepleden beheren samen plekjes in de buurt en delen ruimtes met elkaar. Denk aan een wandelclub langs hotspots in de buurt, een maandelijks etentje in de keuken van de zorginstelling of een repaircafé in je eigen garage. Elk woongroeplid kiest hierin diens eigen rol.  

Flexibel wonen en ruimtes delen is heel normaal in de BuurtWoongroep: van je grote keuken ter beschikking stellen voor een kinderfeestje tot genieten van de avondzon in de gemeenschappelijke tuin. Daarnaast biedt de wederkerigheid, het wederzijdse vertrouwen en de gemeenschapszin van de BuurtWoongroep een goede voedingsbodem voor multigenerationele woonvormen, zoals hospita, woningdelen en ‘onder de pannen’.    

 

Kortom, het concept ‘de BuurtWoongroep’ creëert een hogere sociale cohesie in de buurt tussen jong en oud en stimuleert het delen van woonruimtes. Deze optelsom zorgt ervoor dat ouderen langer en actiever in de buurt kunnen blijven wonen.  

De BuurtBox: praktisch aan de slag met de BuurtWoongroep

Op verschillende plekken zijn bewoners, gemeente, VVT, welzijn-, zorg- en woonorganisaties aan de slag met het gedachtegoed van de BuurtWoongroep. We are Social Rebels begeleidt hen daarbij.

Op basis van deze ervaringen heeft We are Social Rebels de BuurtBox ontwikkeld. Hiermee kunnen buurtbewoners en professionals in hun eigen buurt aan de slag om een BuurtWoongroep op te zetten.

Nieuwsgierig geworden naar de BuurtWoongroep BuurtBox? Neem dan contact op met Eva!

Opdrachtgever: ActiZ
Opdrachtgever en partners Roosendaal: WijZijn Traverse Groep, gemeente Roosendaal, Thuiszorg West-Brabant, Alwel en St. Elisabeth Roosendaal
Opdrachtgevers Roermond: Vijf, De Zorggroep, Proteion, Wonen-Zuid en de gemeente Roermond

 

Een zorgzame buurt in Roosendaal

Geïnspireerd door het gedachtegoed van de BuurtWoongroep, hebben inwoners en professionals de BuurtWerkgroep in Oud-West in Roosendaal opgezet. In dit proces werden de leden begeleid om een gezamenlijke missie voor de buurt op te stellen, hun rol daarin te definiëren, buurtbewoners te betrekken en de eerste buurtinitiatieven (‘buurtingrediënten) te organiseren. Deze BuurtWerkgroep draait nu volledig zelfstandig op inwoners en wordt op verzoek van de inwoners ondersteund door professionals uit het woon-, welzijn- en zorgdomein.