De BuurtWoongroep

Een samenleving waar verschillende generaties samenleven 

Nederland vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe en het tekort aan personeel groeit. Een vernieuwende blik op de ouderenzorg is dus nodig. Veel ouderen willen nog van betekenis zijn en in hun eigen, vertrouwde wijk blijven wonen. Samen met ActiZ richtten we ons daarom op het ontwerpen van vernieuwende samenleefvormen. Waar mensen van alle leeftijden samen wonen en leven, zorg en ondersteuning krijgen én iets voor elkaar betekenen. Sociale verbondenheid tussen generaties, vanuit de gedachte: één ons welzijn bespaart een kilo zorg. Het resultaat: de BuurtWoongroep. 

De BuurtWoongroep is een flexibele woongroep verspreid door de buurt. Deze woongroep bestaat uit mensen van verschillende generaties die een sociaal netwerk vormen, naar elkaar omkijken en samen dingen ondernemen. Wat hen bindt? BuurtWoongroepleden beheren samen plekjes in de buurt en delen ruimtes met elkaar. 

De leden verkennen samen wat zij nog missen in de buurt. Zijn er voldoende spontane ontmoetingsplekken, is er een plek die kan dienen als gemeenschappelijke woonkamer en waar kunnen activiteiten plaatsvinden? Met behulp van de buurtmenukaart kiezen de leden vervolgens welke ingrediënten zij willen toevoegen en beheren aan de buurt. Denk aan een parkeerplaats omtoveren tot minimoestuin, een maandelijks etentje organiseren in de keuken van de zorginstelling of een repaircafé runnen in je garage. Elk woongroeplid kiest hierin diens eigen rol.  

Wonen in een buurtwoongroep is een nieuw soort wonen, waarbij flexibel wonen en ruimtes delen heel normaal is. Zo kun je genieten van de zon in de gemeenschappelijke tuin, ontspannen na je werkdag in de gemeenschappelijke woonkamer, je logeerkamer ter beschikking stellen voor logés van de buren of je grote keuken uitlenen voor een kinderfeestje. Daarnaast biedt de wederkerigheid, het wederzijdse vertrouwen en de gemeenschapszin van de buurtwoongroep een goede voedingsbodem voor multigenerationele woonvormen, zoals hospita, woningdelen en ‘onder de pannen’.  

Kortom, het concept ‘de BuurtWoongroep’ creëert een hogere sociale cohesie in de buurt tussen jong en oud en stimuleert het delen van woonruimtes. Deze optelsom zorgt ervoor dat ouderen langer en actiever in de buurt kunnen blijven wonen.  

Nieuwsgierig geworden naar de BuurtWoongroep en de kansen voor jouw vraagstukken? Neem dan contact op met Eva!