Doorbraak in Breakdown

Samen uitval in de pleegzorg terugdringen

Een thuishaven hebben en houden is voor pleegkinderen ontzettend belangrijk. Helaas vallen veel pleegouders uit, vooral in de puberteit. Deze wisselingen van pleeggezin kunnen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Ondanks investeringen om de positie van pleegouders te verbeteren, lukt het nog niet om de uitstroom van pleegouders te verminderen. Pactum, aanbieder van pleegzorg, heeft daarom een plan ontwikkeld om breakdown in de pleegzorg tegen te gaan.

We are Social Rebels ondersteunt Pactum om samen met pleegkinderen een tool te ontwikkelen om pleegkinderen in de pubertijd en hun gezin een steuntje in de rug te geven. Samen met zorgprofessionals, pleegouders en pleegjongeren hebben we uitgeplozen met welke vragen pleegjongeren zelf zitten:  ‘Ben ik normaal of anders? Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Wat vind ik eigenlijk van de regels en afspraken? Wie ben ik? Bij wie hoor ik? Wat maken andere pleegjongeren mee?’ Voor deze vragen hebben we vervolgens verschillende tools bedacht. In een pizzasessie met pleegjongeren gaan we deze tools doorontwikkelen.

Doorbraak in Breakdown is onderdeel van een groter initiatief voor pleegzorg van het NJI. Pactum is één van de tien aanbieders van pleegzorg die met dit onderwerp aan de slag is. Binnen de projectfinanciering van het NJI worden de concepten uitgewerkt tot prototypes die op kleine schaal worden getest. Om echte impact te creëren op de cijfers van breakdown wordt een vervolgproject aangevraagd.

Meer weten over het proces van dit project en de uitkomsten? Neem dan contact op met Eva.

Opdrachtgever: Pactum