Gewoon Anders 

Zo gewoon mogelijk opgroeien 

In de woonvorm ‘Onvoorwaardelijk Wonen’ krijgen jongeren met een Autisme Spectrumstoornis en meervoudige gedragsproblemen een veilige plek die zij thuis kunnen noemen. Een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen, hun eigen toekomst vormgeven en weer regie over hun leven krijgen. 

Dit vraagt op een nieuwe blik op wonen, hulpverlening en effectmeting. Bestaande manieren van effectmetingen, zoals lange vragenlijsten, sluiten hier niet goed op aan. In het project ‘Gewoon Anders’ doken we daarom samen met jongeren, begeleiders, onderzoekers en partners in de vragen:

  • Hoe kunnen jongeren op een gewone manier, verweven in hun leven, laten zien hoe het met ze gaat? 
  • Hoe vertalen we de manier om te laten zien hoe het met de jongere gaat, naar verantwoording passend bij de verwachtingen van de opdrachtgevers?  

In het ontwerpproces liep We are Social Rebels een dag mee in het woonhuis om inzicht te krijgen in het leven van de jongeren en wat zij belangrijk vinden. We speelden een bordspelletje, schoven aan bij de lunch en de jongeren lieten de kamers en hun hobby’s zien. 

Daarnaast haalden we de perspectieven van de begeleiders op en spraken we meerdere opdrachtgevers. Op basis van deze inzichten ontwierpen we verschillende tools, die we in een pizzasessie samen met de jongeren hebben getest.  

Het resultaat is een viertal fysieke prototypes om op verschillende manieren in gesprek te gaan met de jongeren over hoe het met hen gaat. De tools kunnen in het alledaagse leven worden ingezet. De tools werden positief ontvangen door de jongeren en begeleiders en bieden kansen voor verdere doorontwikkeling. Ook de gesprekken met de opdrachtgevers geven aanknopingspunten om het project een vervolg te geven, door niet alleen de individuele vooruitgang van de jongeren maar juist ook van de voortgang van de nieuwe woonvorm te leren. 

Wil je meer weten? neem contact op met Eva.

Opdrachtgever en partners: Vigo, HAN, Karakter