Het Bouwdepot 

Samen bouwen vanuit vertrouwen voor de toekomst van jongeren  

Het Bouwdepot is een pilot waarin thuisloze jongeren een jaar lang een onvoorwaardelijk maandelijks inkomen ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst.  

In februari 2020 ging de eerste editie van start. Met vijf jongeren tussen de 18 en 21 jaar, uit de steden Rotterdam, Eindhoven en Den Haag. Ieder van hen heeft een eigen verhaal, maar ze komen allen uit een onveilige thuissituatie. Hierdoor zijn ze op straat, in de crisisopvang of op de bank van iemand anders beland. 

Het Bouwdepot gelooft dat deze jongeren behalve een gelijke behandeling, vooral gelijke kansen nodig hebben. Zodat ook zij zich kunnen richten op een studie, een (bij)baan, of eigen woonruimte. Net als hun leeftijdsgenoten. Het doel van het Bouwdepot is dat jongeren financiële rust ervaren, zodat zij een toekomstperspectief kunnen ontwikkelen. Een centraal ingrediënt van de aanpak is om te investeren in jongeren vanuit vertrouwen, waardoor zij het roer in eigen handen kunnen nemen.

Na een veelbelovende eerste pilot gaat de gemeente Eindhoven nu aan de slag met een Bouwdepot voor 30 jongeren. We are Social Rebels is projectleider en zet zich in om het project te laten slagen voor alle betrokken partijen en bij uitstek de jongeren zelf. We zijn de verbinder tussen de betrokken zorg- en hulpinstanties en andere lokale samenwerkingspartners, creëren een lerend netwerk en dragen bij aan het onderzoek naar de benodigde systeemverandering en implementatie. Inmiddels is het Bouwdepot ook van start in Amersfoort, gemeente Rijnstreek en Groningen. 

Meer weten over het bouwdepot. We horen het graag! Neem contact op met Kristel 

In samenwerking met gemeente Eindhoven, Het Bouwdepot, Stichting Zwerfjongeren, ontwerper Manon van Hoeckel, DRIFT