Onderschat

Geeft de strijd tegen ondermijning een gezicht.

Mensenhandel, witwassen, drugsproductie. Georganiseerde misdaad nestelt zich steeds meer in woonwijken en sleurt kwetsbare personen mee in criminele activiteiten. Wat doe je als je vermoedt dat je buurvrouw een wietplantage heeft of je buurjongen verdachte pakketjes wegbrengt? Hierover gingen We are Social Rebels en de gemeente Maastricht in gesprek met de bezoekers van de Dutch Design Week. De vraag: wat als buurtbewoners bijdragen om georganiseerde misdaad te bestrijden?

Uit de gesprekken haalden we drie ontwerpbouwstenen die buurtbewoners helpen om de signalen van georganiseerde misdaad te melden bij de (wijk)politie: vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Vertrouwen: creëer vertrouwen bij buurtbewoners voor het effect van een melding of het bespreken van ondermijning. Hoe verloopt het proces van het maken, ontvangen en verwerken van een melding? Wat betekent het maken van een melding voor jou en voor de andere betrokkenen?

Veiligheid: creëer veiligheid voor de inwoners om actie te ondernemen. Dit heeft te maken met omgeving waarin je melding maakt, geborgen anonimiteit en de daadwerkelijke invloed van een melding. 

 

Verantwoordelijkheid: creëer een gevoel van verantwoordelijkheid bij inwoners voor hun eigen buurt, maar vooral richting andere buurtbewoners. Maak zichtbaar dat samen werken aan veiligheid in onze buurt relevant, belangrijk en noodzakelijk is.

Met deze bouwstenen ontwierpen we ONDERSCHAT, een herkenbaar merk dat de strijd tegen ondermijning een gezicht in de stad geeft. Met een mobiele gesprekskit gaan professionals op pad in de wijk om met buurtbewoners te praten over wat je kunt melden, waarom je dat zou doen en hoe je dat doet. De kit bevat verschillende tools om de aandacht van voorbijgangers te trekken, bewustwording te creëren, informatie te geven en signalen over georganiseerde misdaad in de wijk op te halen. 

Om ONDERSCHAT in de praktijk te testen hebben we meerdere prototypes gemaakt die we nu testen in gemeente Maastricht.

Wil je meer informatie over het ontwerpproces of de prototypes uit het conceptboek? Neem dan contact op met Eva.

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht

Partners: politie, VNG