PlusPraktijken

Samen bouwen aan de huisartsenpraktijk van de toekomst.

We are Social Rebels begeleidt negen huisartsenpraktijken in Limburg om ‘PlusPraktijk’ te worden, de huisartsenpraktijk van de toekomst. Met gezamenlijke projecten bouwen we aan een systeeminnovatie voor betere zorg, betere gezondheid en lagere kosten. De interventies richten zich op het bevorderen van de empowerment van patiënten, samenwerking met partners in de wijk en het leveren van doelmatige zorg.

In plenaire workshops ontwerpen we samen met de huisartsen nieuwe producten en tools waarmee ze in hun eigen context aan de slag kunnen, zoals een wijkanalyse, een impactframework of een toolkit patiëntenparticipatie. Deze tools zetten de praktijken vervolgens zelf in om nieuwe zorgarrangementen te ontwikkelen met partners in de wijk, zorg op afstand in te richten en data te verzamelen voor continue verbetering.

De belangrijkste factor voor een duurzaam vernieuwingsproces in de huisartsenpraktijk blijkt de zelfreflectie van de professionals en intervisie onder de praktijken. Binnen dit proces van reflectie herontwerpen wij continu onze eigen projectleidersrol en de positionering van alle stakeholders.  

Ben je benieuwd naar onze geleerde lessen in dit grootschalige veranderproces, neem dan contact op met Eva.

Opdrachtgever: MCC Omnes

partners: Meditta, CZ, Burgerkracht Limburg, Knooppunt Informele Zorg