PlusPraktijken

Samen bouwen aan de huisartsenpraktijk van de toekomst.

De huisartsenpraktijk van de toekomst, hoe ziet die eruit? We are Social Rebels begeleidt een groep huisartsenpraktijken in Limburg om ‘PlusPraktijk’ te worden, de huisartsenpraktijk van de toekomst. Met gezamenlijke projecten bouwen we aan een systeeminnovatie voor betere zorg, betere gezondheid en lagere kosten. De interventies richten zich op de empowerment van patiënten, samenwerking met partners in de wijk en het leveren van doelmatige zorg. 

We are Social Rebels begeleidt dit vernieuwingsproces. We hebben een lerend netwerk opgebouwd waar de praktijken in workshops, intervisies en werkgroepen nieuwe producten en diensten ontwikkelen en van elkaar leren. Zo heeft het Living Lab patiëntenparticipatie de PlusBox ontwikkeld om patiëntenparticipatie in de praktijk vorm te geven. Een andere werkgroep heeft een handreiking voor de implementatie van Zorg op Afstand gemaakt. Ook hebben de praktijken samen met Knooppunt Informele Zorg tools ontworpen om het netwerk in de wijk te analyseren, uit te breiden en te onderhouden. Daarnaast ondersteunen we de praktijken om data te verzamelen, analyseren en vergelijken voor continue verbetering. 

De belangrijkste factor voor een duurzaam vernieuwingsproces in de huisartsenpraktijk blijkt de zelfreflectie van de professionals en intervisie onder de praktijken. Binnen dit proces van reflectie herontwerpen wij continu onze eigen projectleidersrol en de positionering van alle stakeholders. Na succesvolle pilots in onder andere de Westelijke Mijnstreek, zijn we vanaf 2022 van start met een nieuwe club PlusPraktijken in Midden-Limburg. 

Ben je benieuwd naar onze geleerde lessen in dit grootschalige veranderproces, neem dan contact op met Eva.

Opdrachtgever: MCC-Omnes (Westelijke Mijnstreek, t/m 2021), Meditta (Midden-Limburg, vanaf 2022) 

partners: Meditta, CZ, Burgerkracht Limburg, Knooppunt Informele Zorg