Take a BREEK

Samen een balans vinden tussen risicobeheersing en eigen kracht stimuleren

In de jeugdzorg, GGZ en forensische zorg vormen deze schijnbare uitersten een spanningsveld. CONRISQ Groep gaf We are Social Rebels de opdracht om zorgprofessionals bewust te maken van deze balans en het gesprek hierover op gang te brengen.

In een uitgebreide workshop brachten we de werkdag en -omgeving van de zorgprofessionals in kaart. Met behulp van een fotodagboek en verschillende scenario’s maakten we de keuze voor het concept dat het beste geïntegreerd kan worden in het dagelijks werk van de zorgprofessionals.

Het resultaat? Take a BREEK: een installatie waar de deelnemers twee casussen over een jongere moeten beoordelen. De één door de blauwe bril, de ander door de rode bril. Pas aan het eind van het verhalenbos horen ze dat het over dezelfde cliënt ging. De één keek echter naar de jongere door de bril van risicobeheersing, de ander door de bril van eigen kracht.

Take a BREEK had haar debuut op het Samen Sterker Kennisfestival. Daar leidde de ervaring tot interessante gesprekken tussen de deelnemers. Enkele reacties: ‘Het maakt je bewust dat je als hulpverlener vaak maar beperkte informatie krijgt aangereikt van collega’s of verwijzers die vanuit één bril kijken’ en ‘We weten allemaal dat dit zo is, maar de vraag is of we er altijd bewust van zijn bij het rapporteren over een cliënt’. Inmiddels wordt de installatie ook zelfstandig ingezet.

Opdrachtgever: CONRISQ Groep

Partners: Metafoor Communicatie