Veldhoven Vernieuwend Vitaal

Een Social Design Academy voor een integrale wijkaanpak

Al decennia lang investeren gemeente Veldhoven en maatschappelijke partners in leefbaarheid, wonen, welzijn, gezondheid en veiligheid in de wijken van Veldhoven. Hoe combineren we al deze aanpakken en hoe werken we nog beter samen? Met die vraag gingen de partners van Veldhoven Vernieuwend Vitaal aan de slag. Het doel: een integrale, wijkgerichte aanpak ontwikkelen waarin de de bewoners zelf hun krachten in kunnen zetten om initiatieven voor hun wijk te ontplooien. 

We are Social Rebels heeft de partners van Veldhoven Vernieuwend Vitaal een frisse kijk op dit proces geboden. We begeleidden hen om te reflecteren op hun huidige werkwijze en alternatieve werkwijzen te verkennen. Verder leerden de partners in onze Social Design Academy hoe ze ontwerpdenken kunnen integreren in hun werkwijze. Dit leidde tot nieuwe verbindingen in de wijk en vernieuwende aanpakken om bewoners te betrekken. 

Willen jij en je team ontwerpdenken integreren in je eigen werkwijze of een specifieke ontwerpvraag verder uitrafelen, vraag dan een Social Design Academy aan bij Eva

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Partners: Cordaad Welzijn, Thuis, Woonbedrijf, Severinus, Oktober, Lunetzorg, GGD Zuidoost Brabant, Swove, GGzE