Woordenstroom 

Laat jouw woorden stromen 

Om zich te kunnen ontplooien en uit te groeien tot evenwichtige volwassenen, moeten kinderen de kans krijgen om hun woordenschat, taalbegrip en communicatieve vaardigheden optimaal te ontwikkelen. De wijk Woensel-West in Eindhoven kent een hoog percentage kinderen dat kampt met een taalachterstand. Deze kinderen hebben belang bij extra taalactiviteiten.

In 2011 werd daarom op initiatief van de Buurtonderneming het taalproject Woordenschat opgezet. Via een leuk, naschools aanbod van voorlezen, samen lezen, puzzelen en spelletjes doen, wordt de woordenschat van kinderen van 4 tot 8 jaar op een natuurlijke manier verrijkt. Er is echter nog te weinig passend aanbod voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er liggen veel kansen om het naschoolse taalaanbod voor deze doelgroep te verrijken en te verbeteren. 

In het project Woordenstroom ontwerpen we samen met kinderen van 8 tot 12 jaar een naschools taalprogramma.

 

 

 

 

Een programma dat inzet op het vergroten van het taalplezier, het taalvertrouwen en de taalvaardigheid. Geen woordjes stampen, maar activiteiten uitoefenen waardoor kinderen plezier krijgen in taal. Denk bijvoorbeeld aan een rap, spoken word of knutselen. 

Woordenstroom biedt kinderen de kans om hun woordenschat in te zetten om vorm te geven aan hun identiteit, de interactie met hun omgeving aan te gaan en hun weg te vinden in de informatiemaatschappij. 

Dit project is in samenwerking met Maud van der Poel, coördinator van Woordenschat. 

Wil jij meer weten over het project Woordenstroom? Of wil je met ons meedenken in de strijd voor kansengelijkheid? We zijn erg nieuwsgierig naar jouw ideeën, vragen en suggesties! Stuur een mail naar Ayah.  

Opdrachtgever: Trudo, Gemeente Eindhoven, Tel mee met Taal 

Partners: Woordenschat, Bewonersvereniging Woensel-West, Kansen voor Kinderen en Basisschool ’t Palet